รีวิว Fitness Boxing 2 | เกมออกกำลังกายอยู่บ้าน

Close ×


กักตัวอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไร สั่ง Fitness Boxing 2 มาออกกำลังกายก็ได้นะครับ Feature ที่มีในเกม 1. เล่น 2 คน 2. มีวัดแคลหลังชกเสร็จ 3. กำหนดตารางออกกำลังกายประจำวัน 4.

source